OBIEG TLENU!

Obieg tlenu w przyrodzie.

Tlen przemieszcza się  między organizmami a środowiskiem i odwrotnie. Jest to tzw. obieg tlenu w przyrodzie.

Organizmy żywe pobierają tlen w procesie oddychania. A podczas oddychania łączy się z węglem i tworzy dwutlenek węgla, a w połączeniu z wodorem tworzy wodę. Dwutlenek węgla pobierają rośliny. Natomiast w wyniku fotosyntezy tlen, który  zawarty jest  w dwutlenku węgla powraca do środowiska.

Tlen zawarty w wodzie  wchodzi w skład organizmów żywych, a po ich obumarciu powraca do środowiska.

Znaczenie tlenu w życiu człowieka.

Organizm człowieka potrzebuje energii, która jest wykorzystywana do wykonywania różnych czynności życiowych. Energia jest wydzielana poprzez zawartość tlenu, którym oddychamy i w spożywanym pokarmie.

Tlen podtrzymuje procesy spalania, butwienia szczątków organizmów żywych. Niekorzystne  skutki działania tlenu to, że wraz z mikroorganizmami powoduje psucie się żywności. Metale pod wpływem tlenu i wilgoci ulegają korozji, a skały procesowi wietrzenia.

Dodaj komentarz